Rainforest Lumina at Singapore Zoo
วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2019

รับส่วนลด 10% จาก AirAsia สำหรับบัตรเข้าชม Rainforest Lumina

สิทธิพิเศษจากเอเชีย เมื่อซื้อบัตรเข้าชมการแสดง Rainforest Lumina ที่ www.rainforestlumina.sg เพียงกรอกโปรโมชั่นโค้ด: AALUMINA10 ระหว่างดำเนินการซื้อแล้วรับส่วนลด 10% ทั้งช่วงวันธรรมและวันหยุดยาว

พร้อมแสดงบอร์ดดิ้งพาส ของแอร์เอเชีย บริเวณทางเข้าพร้อมบัตรเข้าชมการแสดง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • โปรโมชั่นสำหรับการซื้อบัตรเข้าชมการแสดง Rainforest Lumina เท่านั้น โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อบัตรชุดแบบ Single Park หรือ Multi Parks ได้
 • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรผ่านประตูสวนสัตว์สิงคโปร์
 • โปรโมชั่นสำหรับการซื้อบัตรออนไลน์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • ชาวสิงคโปร์ ผู้พำนักอาศัยในสิงคโปร์ถาวร (PR) ผู้ถือใบอนุญาตการทำงาน ผู้ถือ Dependent Pass และ Long Term Visit Pass ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นดังกล่าวได้
 • โปรโมชั่นสำหรับบัตรผู้ใหญ่และบัตรเด็ก: บัตรเด็กสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรโดยกรุ๊ปทัวร์ ตัวแทนการท่องเที่ยว กลุ่มนักเรียนทัศนศึกษา และผู้ที่ซื้อบัตรแบบ Park Hopper
 • ไม่อนุญาตในการใช้บัตรโปรโมชั่นซ้ำซ้อนหรือนำไปจำหน่าย
 • The Management of Wildlife Reserves Singapore สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืน การละเมิด การละเลย หรือการประพฤติผิดต่อพนักงาน ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของ Rainforest Lumina