Scoot
จองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เที่ยวแบบเดิมๆ ? หรือเติมความหมายให้ชีวิต

คว้าดีลสุดพิเศษจากสกู๊ตให้ชีวิตได้เดินทางตามความชอบที่ใช่

บินตรงจากดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และกระบี่สู่สิงคโปร์ ไปกัน!

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนปลงราคาและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ www.flyscoot.com