Trung tâm Hội nghị thành phố cung cấp không gian chức năng rộng 6.503 mét vuông với các phòng họp nhiều kích cỡ khác nhau, một phòng giảng đường, một trung tâm báo chí và nhiều loại không gian khác.