Gardens by the Bay đem đến các lựa chọn tổ chức sự kiện ngoài trời và có Phòng Flower Field trong nhà để phục vụ các sự kiện yêu cầu một bầu không khí độc đáo.