Singapore Sports Hub - Visit Singapore Official

Singapore Sports Hub

Tổng quan

Được xây dựng trên địa điểm của Sân vận động Quốc gia cũ, Singapore Sports Hub hiện đại là một ngôi làng thể thao, giải trí và phong cách sống được tích hợp đầy đủ.

Được khai trương vào năm 2014, điểm nổi bật của Trung tâm thể thao rộng 35 héc-ta là Sân vận động Quốc gia với sức chứa nổi bật là 55.000 người và có mái che có thể thu vào. Sân vận động có khả năng tổ chức vô số các sự kiện và những buổi tụ họp quy mô lớn. Sân vận động Trong nhà Singapore nhỏ hơn có sức chứa 12.000 chỗ ngồi và thích hợp để tổ chức nhiều sự kiện thể thao và giải trí.

Thông tin Liên hệ

Tiện ích hỗ trợ sử dụng

Giới thiệu

Sức chứa của Địa điểm

Các địa điểm:
Sân vận động Trong nhà Singapore
Sân vận động Quốc gia
Trung tâm Thủy sinh
Nhà thi đấu thể thao

Số người:
4.000 - 12.000

55.000
6.000
3.000

Tiện nghi