1. Chương trình khuyến mãi Hội họp ở Singapore (“Chương trình khuyến mãi”) áp dụng với các khách/nhà triển lãm thương mại đăng ký trước (“Khách”) tham gia OSEA2016.
 2. Khách phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, hoàn thành đăng ký trực tuyến và nhận được thư xác nhận cho việc đổi thưởng (“Khách đủ điều kiện”) để đổi lấy (các) thẻ Mastercard® trả trước (“(các) thẻ trả trước”) trị giá S$50.
 3. Các tiêu chí đủ điều kiện của Chương trình khuyến mãi bao gồm:
  • Khách đăng ký trước đến từ một số thị trường được lựa chọn ở châu Á* (cụ thể là Brunei, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Đông Timor, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Macau, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam)
  • Ở tối thiểu 2 đêm tại một địa điểm lưu trú thương mại có trả tiền ở Singapore (ví dụ: khách sạn, nhà trọ, v.v.)
 4. Đăng ký trực tuyến cho Chương trình khuyến mãi mở đến ngày 17 tháng 11 năm 2016, có số lượng giới hạn, trên cơ sở phục vụ theo thứ tự, cho 1.000 khách đầu tiên thực hiện đăng ký trước và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình này.
 5. Đối với Đăng ký Cá nhân, mỗi Khách Đủ điều kiện sẽ nhận được một (1) thẻ trả trước trị giá S$50. Đối với Đăng ký nhóm (3 đến 10 khách mỗi nhóm), mỗi Khách đủ điều kiện sẽ nhận được hai (2) thẻ trả trước trị giá S$50. Tất cả Khách đăng ký nhóm phải thuộc cùng một tổ chức hoặc nhóm công ty.
 6. Để đổi (các) thẻ trả trước, Khách đủ điều kiện phải xuất trình các tài liệu và bằng chứng về giấy tờ nhận dạng sau đây tại Gian hàng Đổi thưởng “Hội họp tại Singapore” ở hội chợ mà họ tham gia:
  • E-mail/thư xác nhận của hội chợ mà họ tham gia
  • Thẻ hợp lệ của khách dự hội chợ/nhà triển lãm hội chợ thương mại
  • Giấy tờ tùy thân có ảnh (Thẻ căn cước, Hộ chiếu, hoặc Bằng lái xe - chấp nhận bản sao hoặc ảnh chụp)
  • Hộ chiếu, với các Khách đến Singapore bằng các phương tiện giao thông khác (như xe hơi, xe buýt, v.v.)
  • Bằng chứng về chỗ ở đã thanh toán tối thiểu 2 đêm (xác nhận đặt phòng, hóa đơn)
 7. Chỉ Khách đủ điều kiện mới được đổi thưởng, và giới hạn một bộ Thẻ trả trước  cho một email/thư Xác nhận, và khi có bằng chứng về tất cả các giấy tờ bắt buộc. Việc quy đổi chỉ có thể được thực hiện tại hội chợ có liên quan đến e-mail/thư Xác nhận. Khi đổi thưởng theo nhóm, phải xuất trình tất cả các giấy tờ bắt buộc cho mỗi Khách đủ điều kiện. STB và các bên được chỉ định có quyền hủy đổi thưởng trong trường hợp giấy tờ chứng minh không đầy đủ.
 8. Phải thực hiện đăng ký Chương trình khuyến mãi trực tuyến và trước hạn chót quy định cho mỗi hội chợ. Không chấp nhận đăng ký tại địa điểm diễn ra hội chợ.
 9. Khách đủ điều kiện chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân và thông tin giao dịch gửi tham gia Chương trình khuyến mãi là chính xác.
 10. Tổng cục Du lịch Singapore (“STB”) và các bên được chỉ định sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả lỗi nhập thông tin) từ phía Khách, liên quan đến Chương trình khuyến mãi.
 11. STB và các bên do STB chỉ định không chịu trách nhiệm về việc gửi muộn, mất mát hoặc gửi sai đối với Chương trình khuyến mãi.
 12. STB và bên do STB chỉ định có quyền giám sát tất cả các thông tin gửi đến và việc đổi thưởng. Nếu thông tin nào bị nghi là có hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận, hồ sơ đó sẽ không được STB và các bên do STB chỉ định chấp nhận và sẽ không đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi.
 13. STB và các bên do STB chỉ định có quyền xác định tính đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi và Đổi thưởng này, các nội dung này sẽ mang tính quyết định và sẽ không chấp nhận thắc mắc theo bất kỳ cách nào.
 14. STB có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.
 15. Tất cả các thẻ trả trước không được đổi lấy tiền mặt.
 16. Điều khoản và điều kiện riêng sẽ được áp dụng liên quan đến Thẻ trả trước. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ enquiries@meetinsg.com.sg.