Các sự kiện chứng minh được sức hấp dẫn ở tầm cỡ quốc tế và về mặt thương mại nên đăng ký chương trình Approved International Fair (AIF). Nếu được xét duyệt, SECB sẽ cấp phép cho những sự kiện này sử dụng tem chứng thực danh giá AIF. Chứng nhận này đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các bên tổ chức triển lãm và khách xác định các hội chợ thương mại với khả năng tiếp cận mạnh mẽ vào thị trường thế giới và châu Á, và dễ dàng nhận diện thông qua logo AIF.

Thêm vào đó, các công ty địa phương tham gia triển lãm được chứng nhận AIF có đủ điều kiện để khấu trừ thuế kép (Double Tax Deduction, DTD). Điều này cho phép các công ty được phê duyệt thực hiện các khoản khấu trừ trên thu nhập chịu thuế của họ với mức gấp đôi số tiền thông thường cho các khoản chi phí triển lãm đủ điều kiện.