Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Sự kiện phải được tổ chức bởi một nhà tổ chức triển lãm chuyên nghiệp (Professional Exhibition Organiser, PEO) và sự kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
  • Sự kiện phải đi đầu trong việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của ngành mà nó đại diện
  • Sự kiện phải tạo ra doanh thu thương mại cho ngành đó và giá trị kinh tế về mặt thiết lập các thỏa thuận kinh doanh giữa các công ty đối tác
  • Sự kiện phải thu hút, với số lượng khách tham gia tối thiểu được xác định trước là bên tổ chức triển lãm và khách từ nước ngoài và đặt trước khu vực của không gian triển lãm
  • Sự kiện phải có ít nhất một triển lãm thành công ở Singapore