Các công ty được chấp thuận tham gia vào các sự kiện được AIF phê duyệt thì đủ điều kiện để khấu trừ thuế kép (DTD), điều này cho phép họ khấu trừ vào thu nhập chịu thuế số tiền có thể lên tới gấp đôi chi phí triển lãm đủ điều kiện thông thường. Khấu trừ thuế lên tới 200 phần trăm có thể được cho phép đối với chi tiêu đủ điều kiện, lên tới S$100.000 cho mỗi năm Đánh giá (Year of Assessment, YA) mà không cần phải được SECB chấp thuận.

Để đủ điều kiện, một công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phải là công ty thường trú hoặc có cơ sở thường trú tại Singapore;
  • Hiện tại không được hưởng bất kỳ khoản giảm thuế nào theo Đạo luật Ưu đãi Mở rộng Kinh tế (Giảm thuế Thu nhập) (Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act); và
  • Hiện triển lãm trong các hội chợ thương mại địa phương được chấp thuận

Các chi phí đủ điều kiện để xem xét bao gồm:

  • Thuê quầy / xây dựng / chi phí thiết kế;
  • Chi phí truyền thông (ví dụ như in ấn các tờ rơi công ty liên quan đến sự kiện, quảng cáo, truyền thông đa phương tiện, băng rôn/áp phích);
  • Bảo hiểm cho các vật phẩm trưng bày; và
  • Chi phí mời tối đa 2 bên mua từ nước ngoài (tức là vé máy bay và chỗ ở) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải gửi giấy tờ chứng minh trước cho các khoản chi không vượt quá ngưỡng $100.000. Xin lưu ý bắt buộc phải có sự chấp thuận từ SECB đối với các doanh nghiệp cần hỗ trợ tài chính lớn hơn, tức là chi tiêu vượt quá S$100.000.