โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่

ค้นพบโอกาสอันน่าตื่นเต้นจำนวนมากมาย

ค้นพบ
โอกาส
อันน่าตื่นเต้นจำนวนมากมาย

เลือกจากสถานที่จัดงานกิจกรรมระดับโลก

เลือกจาก
สถานที่จัดงานกิจกรรม
ระดับโลกจำนวนมาก

เชื่อมต่อกับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เชื่อมต่อกับ
ตลาดการค้า
ที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก

ทุกสิ่งที่คุณต้องการภายในเอื้อมมือ

ทุกสิ่ง
ที่คุณต้องการ
ภายในเอื้อมมือ

วางแผนด้วยใจที่สงบนิ่ง

วางแผนด้วย
ใจที่สงบนิ่ง

ค้นพบสิทธิประโยชน์ของการจัด
งานกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์

สัมผัสถึงเมืองแห่งอนาคต

สัมผัสถึง
เมืองแห่ง
อนาคต

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่า

ปล่อย
ที่น้อยกว่า
ก๊าซ
เรือนกระจก

เป็นส่วนหนึ่งของเกียรติประวัติแห่งความสำเร็จ

เป็นส่วนหนึ่งของ
เกียรติประวัติแห่งความสำเร็จ

จุดหมายปลายทางของงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
งานกิจกรรมทางธุรกิจ
จุดหมายปลายทางของ