โรงแรมรีสอร์ทมีพื้นที่กิจกรรมและประชุม 15 บริเวณ ที่ติดตั้งพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเหมาะสมกับการประชุมและการสัมมนาอย่างยิ่ง