ศูนย์การประชุมนี้นำเสนอพื้นที่ขนาด 6,503 ตารางเมตรสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมห้องประชุมหลากหลายขนาด ห้องสัมมนาวิชาการ ห้องแถลงข่าว และอื่นๆ