เกณฑ์พิจารณาสิทธิ์ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ควรจัดโดย Professional Exhibition Organizer (PEO) และควรเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ควรอยู่ในระดับแนวหน้าของการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทน
  • ควรสร้างรายได้ทางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในแง่ของการสร้างข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า
  • อย่างน้อยก็ควรดึงดูดจำนวนผู้แสดงสินค้าและผู้มาเยี่ยมชมจากต่างประเทศที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและครอบครองพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่กำหนดล่วงหน้า
  • ต้องมีการจัดแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งรายการในสิงคโปร์