โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่

โปรดติดต่อเรา

สิงคโปร์ - สำนักงานใหญ่
ที่อยู่

1 Orchard Spring Lane,
Tourism Court, 247729


หมายเลขติดต่อทั่วไป

+65 6736 2000


อีเมลติดต่อทั่วไป

secb@stb.gov.sg


ดูสำนักงานระดับภูมิภาคของเรา

บอกให้เราทราบว่าเราจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

เรายินดีที่จะได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. คุณให้คำยินยอมแก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - “STB”) สมาชิก เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน และผู้รับจ้างช่วงของเราในการรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการสอบถามเกี่ยวกับกรณีของคุณ จุดประสงค์ทางสถิติหรือการกำหนดนโยบาย และการเก็บถาวรหรือการทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามนโยบายและกระบวนการของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
2. คุณยืนยันในความถูกต้องของข้อมูลที่มอบให้ (ถ้ามี) และรับทราบว่าคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องใดๆ ที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว คุณรับทราบว่าการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) อาจยุติการดำเนินการตรวจสอบกรณีของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมแก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เพื่อใช้สนับสนุนกรณีใดๆ