2 กันยายน 2563
 

ขณะนี้พรมแดนของสิงคโปร์จะค่อย ๆ เปิดให้เดินทางเข้ามาได้อีกครั้ง โดยจะมีการจำกัดจำนวนผู้เดินทางและมีมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

  1. ผู้มาเยือนระยะสั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีที่เดินทางผ่าน ช่องทางสีเขียว หรือช่องทางด่วน (Green/Fast Lane) ผ่านใบอนุญาตเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass) หรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้า

  2. ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และมาตรการทางสาธารณสุขที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้ที่นี่

  3. ขณะนี้สิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าเรือสำราญทุกประเภท

  4. ขณะนี้สิงคโปร์ยังมีการหารือกับนานาประเทศในหลายภูมิภาค เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการเดินทางอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ จะมีการประกาศข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเปิดพรมแดนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เป็นสำคัญ

  5. ประชาชนชาวสิงคโปร์ ผู้ถือในอนุญาตระยะยาว และผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COIVD-19 และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg/covid-19) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (https://www.ica.gov.sg/covid-19) โดยสามารถดูสรุปมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ ได้ที่นี่

  6. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว หมั่นตรวจสอบอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย