Chào mừng bạn đến trang web mới cải tiến của chúng tôi. Tìm hiểu lý do chúng tôi nâng cấp hoặc cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về trang web tại đây.

Cam kết Bảo mật Của Tổng cục Du lịch Singapore

CHUNG

Đây là website của Cơ quan Chính phủ Singapore. Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc về bảo mật thông tin của bạn giống như bất cứ trang web nào khác của Chính phủ Singapore.

Nếu bạn chỉ duyệt xem trang web này, chúng tôi sẽ không lưu lại dữ liệu nhận diện cá nhân của bạn.

Nếu bạn gửi đơn hoặc e-mail trong đó cung cấp những dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ dữ liệu cần thiết với các cơ quan Chính phủ khác để phục vụ bạn một cách thuận tiện và hiệu quả nhất trừ trường hợp việc chia sẻ thông tin này không được luật pháp cho phép. Chúng tôi sẽ KHÔNG chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức phi Chính phủ, trừ khi các tổ chức này được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng có thể cho bạn xem những dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hay các cơ quan Chính phủ khác. Điều này sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng hơn và tránh hiện tượng lặp lại thông tin đã cung cấp trước đó. Nếu dữ liệu của bạn đã cũ và chưa cập nhật, vui lòng cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu mới nhất. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ công cho bạn một cách hiệu quả.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tất cả các quy trình lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu cá nhân đều được bảo đảm bằng công nghệ bảo mật phù hợp.

Website này có thể chứa các liên kết với các website phi Chính phủ mà quy trình bảo vệ dữ liệu và hình thức bảo mật có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức bảo mật của các website khác và chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo cam kết bảo mật của các website đó.

Vui lòng liên hệ feedback@stb.gov.sg:

  1. Về bất cứ thắc mắc hoặc phản hồi nào đối với những chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu của chúng tôi,
  2. Nếu bạn yêu cầu thêm thông tin hoặc quyền truy cập dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên website này, để hiểu cách thức bạn sử dụng website. Công nghệ cookie chúng tôi sử dụng không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào về bạn mà chỉ ghi nhớ các lựa chọn của bạn, ví dụ như ngôn ngữ và khu vực, những thông tin này sẽ được dùng làm cài đặt mặc định của bạn khi bạn quay trở lại website.

Một số cookie chúng tôi sử dụng là cookie trong phiên làm việc và chỉ tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt của mình, các cookie khác chạy liên tục và được lưu trữ trên máy tính của bạn lâu hơn. Tuy nhiên, các cookie này không thể đọc dữ liệu trên ổ cứng của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin định danh không cá nhân với các bên thứ ba để họ đưa ra các gợi ý cho bạn, cá nhân hóa nội dung và cải thiện trải nghiệm tìm kiếm thông tin của bạn trên website của chúng tôi cũng như ở những nơi khác. Các bên thứ ba này cũng có thể thu thập các thông tin định danh không cá nhân khi bạn xem hoặc sử dụng các ứng dụng hoặc website của họ, và có thể làm việc đó bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Xem lòng đọc chính sức bảo mật của họ để tìm hiểu thêm về những thông tin họ thu thập hoặc nhận được.

Để duyệt web mà không có cookie, bạn có thể cài đặt trình duyệt của bạn từ chối tất cả các loại cookie hoặc báo cho bạn biết khi có cookie được đặt. Trải nghiệm của bạn ở website này có thể khác nếu bạn đã cài đặt trình duyệt của mình để chặn cookie vì có thể bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác trên các website của chúng tôi.