โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์, 4 ตุลาคม 2559 - สิงคโปร์ตอกย้ำความมั่นใจในฐานะจุดหมายการเดินทางที่ปลอดภัย ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่มีการประกาศข้อจำกัดในการเดินทางสู่ประเทศต่างๆ ที่มีการระบาดของไวรัสซิกา

โรคไข้ซิกานั้นถือว่าเป็นโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง และส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิกามักจะไม่มีอาการที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในสิงคโปร์ทั้งหมดล้วนได้รับการรักษา ซึ่งมีทั้งผู้ที่หายเป็นปกติและผู้ที่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ

สิงคโปร์ได้มีการวางระบบเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสซิกาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้มีการชี้แจงถึงมาตราการควบคุมโรคของสิงคโปร์ที่มีความโปร่งใส รวดเร็ว รวมถึงการบริหารจัดการกับการระบาดของไวรัสซิกาอย่างรอบด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็น “ต้นแบบ” สำหรับประเทศอื่นๆ ได้ต่อไป

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในสิงคโปร์ และประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นได้

เราขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคไข้ซิกาล่าสุดจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency : NEA) ได้ที่เว็บไซต์ www.nea.gov.sg/zika สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมีครรภ์ ควรเฝ้าระวัง ป้องกันตนเองจากการโดนยุงกัดอย่างต่อเนื่อง