หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินเกิน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถขอคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) 7% ที่ได้จ่ายไปเมื่อซื้อสินค้าได้ การที่จะทราบว่าร้านค้านั้นเข้าร่วมในโครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวหรือไม่ ให้มองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้าดังกล่าว นอกจากนี้ คุณอาจสอบถามร้านค้าปลีกว่าการซื้อของคุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

คุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ คุณต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณใช้เวลาในสิงคโปร์ไม่เกิน 365 วันในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้รับการว่าจ้างในสิงคโปร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินหรือเรือที่คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณอายุ 16 ปีขึ้นไปในขณะที่ซื้อสินค้า
 • คุณกำลังจะออกจากสิงคโปร์จากสนามบินชางงี หรือ สนามบินเซเลตาร์ หรือท่านผู้โดยสารเรือนำเที่ยวต่างประเทศที่กำลังจะออกจากมารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ หรืออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ฟรอนท์ หากคุณกำลังจะเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยเรือนำเที่ยวแบบไร้จุดหมายแน่นอน, เรือนำเที่ยวแบบไปกลับ หรือเรือเฟอร์รี่ในภูมิภาค คุณไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้ หากคุณกำลังจะออกจากสิงคโปร์ที่ท่าคอสเวย์ (Causeway) คุณไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณต้องซื้อสินค้าภายในเวลาสองเดือนนับจากที่คุณขอคืนภาษี

การซื้อสินค้าที่ไม่มีสิทธิขอคืนภาษี GST ได้แก่

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิก ที่นี่

สถานที่ขอคืนภาษีมีดังนี้

ถ้าคุณจะออกจากสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ให้ขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ซึ่งมีให้บริการที่สนามบินชางงี บริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และที่ สนามบินเซเลตาร์ บริเวณสำนักงานภาษีของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจ (Immigration & Checkpoints Authority หรือ ICA)

ถ้าคุณจะออกจากสิงคโปร์โดยเรือนำเที่ยวต่างประเทศ ให้ขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชั้น 1 และ 2 ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตรงบริเวณฮาร์เบอร์ฟรอนท์ และชั้น 1 และ 2 ของ Mezzanine ที่ มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ ที่มารีน่าเซาท์

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้ท่านสมัครขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ โครงการนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

การขอคืนภาษีโดยผ่าน eTRS มีสองวิธีด้วยกัน

 1. เลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า ให้แสดงบัตรเดียวกันนี้กับร้านค้าปลีก บัตรนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงการซื้อทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องการขอคืนภาษีที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว ให้ไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS แล้วรูดบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล รายละเอียดการซื้อสินค้าทั้งหมดของคุณจะแสดงในหน้าเดียว และคุณสามารถดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อขอคืนภาษี

  โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนั้นชำระค่าสินค้า คุณยังคงสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตใบอื่นได้

 2. ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือไม่ต้องการใช้บัตรของคุณเป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณต้องอย่าลืมเก็บใบ eTRS จากร้านค้าปลีกเมื่อซื้อสินค้า เมื่อยื่นความจำนงขอคืนภาษีที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว ให้ไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS และสแกนใบ eTRS ทั้งหมดทีละใบ คุณสามารถขอเงินภาษีได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

วิธีการขอภาษีคืนง่ายๆ ในสามขั้นตอนดังนี้
 1. ที่สนามบินหรือท่าเรือ

  ถ้าคุณวางแผนจะนำสินค้าที่ซื้อมานั้นโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง คุณต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสัมภาระของคุณ ถ้าคุณเช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้

  ทั้งนี้เพราะหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนการคืนภาษี คุณสามารถดำเนินการขอคืนภาษีได้ที่ตู้บริการตนเอง eTRS ในบริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบินและท่าเรือนำเที่ยว

  ถ้าคุณวางแผนจะถือสินค้าที่ซื้อมาขึ้นเครื่องบิน ให้ไปยังบริเวณสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (Departure Transit) (หลังด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว พร้อมสินค้าที่ซื้อและแจ้งความจำนงขอคืนภาษีผ่านตู้บริการตนเอง eTRS บริเวณนั้น


 2. ที่ตู้บริการตนเอง eTRS

  ที่ตู้บริการตนเอง ให้รูดหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คุณเลือกเป็น eTRS Token ระบบจะเรียกข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อ หรือสแกนบัตร eTRS เพื่อเรียกดูรายละเอียดการซื้อ

  หลังจากเรียกดูรายละเอียดการซื้อแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของตู้ eTRS เพื่อแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้คุณเลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือขอคืนเป็นเงินสด (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกจากสนามบินชางงี) ถ้าคุณออกจากสนามบินเซเลตาร์ หรือท่าเรือนำเที่ยว ระบบจะขอให้คุณเลือกว่าจะรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคารหรือโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปแจ้งให้คุณทราบ อ่านข้อมูลเพื่อดูว่าคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

  สิ่งสำคัญคือ คุณควรมาถึงสนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยวแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการขอคืนภาษี GST และเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า
   

 3. การรับภาษีคืน

  ถ้าคุณออกจากสนามบินชางงี คุณสามารถเลือกรับภาษีคืนเป็นเงินสด หรือโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

  แต่ถ้าคุณออกจากสนามบินเซเลตาร์, มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ หรืออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ฟรอนท์ เซ็นเตอร์ คุณสามารถเลือกรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร หรือโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

  ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสด

  ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ท่านสามารถจุไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ภายใน 10 วัน

  ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

  โปรดทราบว่ายอดเงินจริงที่คืนให้คุณจะน้อยกว่าภาษี GST ที่คุณจ่ายไปทั้งหมด เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการจัดการ รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดการจะแสดงบนบัตร eTRS ที่ออกให้แก่นักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวของสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงกว่า SGD 100 (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คุณจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% เมื่อซื้อสินค้าได้ โดยคุณมีสิทธิ์ขอคืนภาษีดังกล่าวภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST เดียวกันกับในเอกสารดังกล่าว และคุณต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน SGD 100 หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) โปรดมองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น นอกจากนี้ คุณอาจสอบถามร้านค้าปลีกว่าการซื้อของคุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

คุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ คุณต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณใช้เวลาในสิงคโปร์ไม่เกิน 365 วันในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกจ้างในสิงคโปร์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินหรือเรือที่คุณจะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • ถ้าคุณมีวีซ่านักเรียน คุณต้องซื้อสินค้าภายในช่วงสี่เดือนก่อนถึงวันที่วีซ่านั้นจะหมดอายุ หลังจากเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้านั้น คุณจะไม่กลับเข้าประเทศสิงคโปร์อีกเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
 • คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ที่สนามบินชางงี หรือสนามบินเซเลตาร์ หากคุณออกเดินทางจากสิงคโปร์ผ่านทางคอสเวย์ (Causeway) คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณต้องซื้อสินค้าภายในเวลาสองเดือนนับจากที่คุณขอคืนภาษี

การซื้อสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษี GST ได้แก่

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิก  ที่นี่

สถานที่ขอคืนภาษีมีดังนี้

ถ้าคุณเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยเครื่องบิน โปรดขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ซึ่งมีให้บริการที่ สนามบินชางงี  บริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และที่ สนามบินเซเลตาร์  สำนักงานศุลกากรของ&ของกองตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ (Immigration & Checkpoints Authority หรือ ICA)

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้ท่านสมัครขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ โครงการนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

การขอคืนภาษีโดยผ่าน eTRS มีสองวิธีด้วยกัน

1. เลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า ให้แสดงบัตรเดียวกันนี้กับร้านค้าปลีก บัตรนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงการซื้อทั้งหมดของคุณ หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน โปรดไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS แล้วรูดบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล รายละเอียดการซื้อสินค้าทั้งหมดของคุณจะแสดงในหน้าเดียว และคุณสามารถดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อขอคืนภาษี

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนั้นชำระค่าสินค้า คุณยังคงสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตใบอื่นได้

2. ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือไม่ต้องการใช้บัตรของคุณเป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณต้องอย่าลืมเก็บใบ eTRS จากร้านค้าปลีกเมื่อซื้อสินค้า หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน โปรดไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS และสแกนใบ eTRS ทั้งหมดทีละใบ คุณสามารถขอเงินภาษีได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

วิธีการขอภาษีคืนง่ายๆ ในสามขั้นตอนดังนี้

1. ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะนำสินค้าที่ซื้อมานั้นโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง คุณต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสัมภาระของคุณ ถ้าคุณเช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้

เพราะว่าหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนที่จะดำเนินการคืนภาษี คุณสามารถขอคืนภาษีได้ที่ตู้บริการตนเอง eTRS ในบริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะหิ้วสินค้าขึ้นเครื่องบิน ให้ไปที่บริเวณสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (Departure Transit) (หลังด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อและแจ้งความจำนงขอคืนภาษีผ่านตู้บริการตนเอง eTRS ที่บริเวณนั้น

2. ที่ตู้บริการตนเอง eTRS

ที่ตู้บริการตนเอง ให้รูดหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คุณเลือกเป็นบัตรบันทึกข้อมูล eTRS ระบบจะเรียกข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อ หรือสแกนใบ eTRS ทีละใบเพื่อเรียกดูรายละเอียดการซื้อ

หลังจากเรียกดูรายละเอียดการซื้อแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของตู้ eTRS เพื่อแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้คุณเลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือขอคืนเป็นเงินสด (สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจาก สนามบินชางงี) ถ้าคุณออกเดินทางจาก สนามบินเซเลตาร์ ระบบจะขอให้คุณเลือกว่าจะรับคืนภาษีเป็นเช็คธนาคารหรือการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปแจ้งให้คุณทราบ อ่านข้อมูลเพื่อดูว่าคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือ คุณควรมาถึงสนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการขอคืนภาษี GST และเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า

3. การรับภาษีคืน

ถ้าคุณเดินทางออกจาก สนามบินชางงี คุณสามารถเลือกรับภาษีคืนเป็นเงินสด หรือโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณได้ ถ้าคุณเดินทางออกจาก สนามบินเซเลตาร์ คุณสามารถเลือกรับคืนภาษีเป็นเงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสด

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ท่านสามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดคืนเงินจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณระบุภายใน 10 วัน

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

โปรดทราบว่ายอดเงินจริงที่คืนให้คุณจะน้อยกว่าภาษี GST ที่คุณจ่ายไปทั้งหมด เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการจัดการ รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดการจะแสดงบนใบ eTRS ที่ออกให้กับคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การเบิกเงินคืนค่าภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ได้รับอนุญาตภายในสองเดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

ตู้บริการตนเอง eTRS ตั้งอยู่ที่