Krungthai Card (KTC)
ใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561

ลุ้นรางวัลแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560 ถึง 31 ม.ค.2561 ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น

เพียงใช้จ่ายที่ KTC World Travel Service, Majestic Travel International, Quality Express และ World Explorer  หรือใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560 ถึง 31 ม.ค.2561 ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทริปเที่ยวสิงคโปร์ฟรี! กับรางวัลแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ลุ้นทริปเที่ยวสิงคโปร์ฟรีกับรางวัลแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพียงใช้จ่ายที่ KTC World Travel Service, Majestic Travel International, Quality Express และ World Explorer  หรือใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560 ถึง 31 ม.ค.2561 ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น จับรางวัล 27 ก.พ.2561 ประกาศผล 7 มี.ค. 2561 เดินทางภายใน 30 เม.ย. 2561

- สิทธิประโยชน์รายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ตามประเภทที่กำหนด ทั้งนี้ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท, สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

- สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลเฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ที่ KTC World Travel Service, www.ktcworld.co.th หรือ ที่พันธมิตรทัวร์ได้แก่ Majestic Travel International, Quality Express และ World Explorer ที่เป็นเส้นทางประเทศสิงคโปร์ หรือที่ร้านค้าในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ร้านค้า) ที่ชำระด้วยบัตรเดียวกันและใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

- สงวนสิทธิ์รับรางวัล 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ

- เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้

- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด