Expedia
จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,942 บาทต่อท่าน

เที่ยวสบาย กับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ เริ่มเพียง 1,320 บาทต่อเที่ยว

หรือสนุกสนานกันอย่างเต็มที่กับ แพ็คเกจที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบินเริ่มเพียง 5,942 บาทต่อท่าน

เดินทาง: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560  

รายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชั่ีนนี้ไม่สามารถยกเลิกได้หรือคืนเงินได้

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนปลงราคาและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า