Singapore Airlines
จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560

พิเศษ! จากสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และซิลค์แอร์  ตั๋วเครื่องบินไปกลับเพียง 5,500 บาท*

ช้อป ชิม ชิลล์ เพลินๆที่สิงคโปร์ไปกับสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส
และซิลค์แอร์ ในราคาสุดพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไปกลับเพียง 5,500 บาท*

เดินทาง: 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2560  

รายละเอียดเพิ่มเติม

- *ราคาพิเศษเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่นจำนวนจำกัด ไป-กลับต่อ 1 ท่าน รวมค่าตั๋วโดยสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยและอัตรารวมผกผันของราคาน้ำมันแล้ว

- ตั๋วโดยสารมีอายุ 14 วันนับจากวันเดินทางออก ต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ต้องพำนักอยู่ที่สิงคโปร์ไม่น้อยกว่า 2 วัน และเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่าน

- ตั๋วโดยสารเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้